Apie mus

Sodininkų bendrija „Berželis“ įsteigta 1979 m.ir įregistruota Alytaus Vykd.k-te 1980m. gegužės mėn.28d. Sutinkamai su Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos Resp. Profsąjungų Tarybos nutarimu Nr.213 patvirtintais Tipiniais darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijų įstatais , nutarta Alytaus šaldytuvų g-los sodininkų bendriją „Berželis“ , priimti į Lietuvos sodininkystės draugiją kolektyviniu nariu.

Comments are closed