SODININKŲ BENDRIJOS  ,,PAPARTIS“ NARIŲ ŽINIAI

 

Š.m. kovo mėn. 14 d.(šeštadienį) 13 val. bendrijos teritorijoje, prie vandens

bokšto Gečialaukio k.,Alytaus r. sav. šaukiamas SB ,,Papartis” narių visuotinis

ataskaitinis susirinkimas

 

Susirinkimo darbotvarkė :

 

  1. Pirmininko ataskaita už 2019 m.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2019 m.
  3. Pasisakymai. Pirmininko ir revizoriaus ataskaitos

patvirtinimas.

  1.   Bendrijos pirmininko išrinkimas.
  2. Bendrijos narių prašymų svarstymas.
  3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2020 metams tvirtinimas.

7.Svarstymas dėl nesumokėtų mokesčių išieškojimo.

  1. Įgaliojimų suteikimas bendrijos valdybos pirmininkui.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, pagal LR Sodininkų

bendrijų įstatymo 16 str. 10 p. susirinkimas laikomas neįvykusiu. Sekantis

pakartotinis bendrijos narių susirinkimas vyks kovo mėn. 28 d. 13 val. toje

pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

Apie šaukiamą narių susirinkimą paskelbta internetinėje svetainėje

www.alytaussodai.lt ir Alytaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje Skelbimai.

 

 

 

Susirinkimą šaukia SB ,,Papartis”  pirmininkas