Lietuvos sodininkų draugijos Alytaus skyrius, vienijantis pavienius sodininkus, gėlininkus ir bitininkus, įkurtas 1965 metais. Šio skyriaus steigėjai buvo mokytojas Jonas Žvaliauskas ir tuo metu Alytaus rajono finansų skyriaus vedėjo pareigas einantis Antanas Saikevičius. Taip pat aktyviai veikė gėlininkai Stasys Marcinkevičius ir mokytoja Jadvyga Matulevičienė.

Jų  iniciatyva ir pastangomis 1966 metais buvo įkurtas pirmas kolektyvinis sodas ,,Dainava”. 1968 metais buvo įkurtas antras kolektyvinis sodas ,,Nemunas”.

Gėlininkai susiremontavę seną spaudos kioską, pradėjo prekiauti savo rankomis išaugintomis gėlėmis. Susikūrė Lietuvos sodininkų draugijos Alytaus taryba, jungianti sodininkų, gėlininkų ir bitininkų skyrius.  Į pirmuosius kolektyvinius sodus ir jų kūrimą miesto žmonės žiūrėjo gana atsainiai. Po metų kitų, kai sodininkai pradėjo grįžti iš sodų pilnomis sodo gėrybių kraitėmis, panoro būti sodininkais labai daug miesto gyventojų.

Naujų kolektyvinių sodų kūrimas užtruko 10 metų. Tik Luksnėnų sodininkystės ūkis, tame tarpe,  skyrė prie Luksnėnų ir Aniškio ežerų nedidelius žemės plotus, savo darbuotojų kolektyviniams sodams  įkurti.

1978 metais buvo skiriama kolūkiams nenaudinga, pelkėta arba krūmais apaugę žemės plotai kolektyviniams sodams kurti. Buvo įkurta 14 naujų sodų.

Žmonės su entuziazmu kibo į skirtus žemės plotus ir nenaudingus žemės plotus pavertė gražiais sodo sklypeliais.

Sodininkai kūrėsi ir pradėjo statytis sodo namelius, kurių dydį griežtai kontroliavo valdžios organai. Buvo leidžiama statytis 6, 12, 15 ir 25 kv. metrų bendro ploto namelius. Didesnius jau 45 kv. metrų namelius pradėjo leisti tik paskutiniais tarybų valdžios gyvavimo metais.

Pastaruoju metu Alytaus susivienijimas jungia 18 sodininkų bendrijų su beveik 5 tūkstančiais sodininkų  šeimų. Sodininkai statosi naujus arba rekonstruoja sodo namelius, pritaikydami gyventi žiemos sąlygomis. Šiuo metu soduose gyvena apie tūkstantis šeimų.

Alytaus sodininkų bendrijų nariai aktyviai dalyvauja LSD organizuojamose priemonėse. Organizuojamose apžiūrose, gražiausiai tvarkomiems sodo sklypeliams išaiškinti buvome aukštai įvertinti.

Sodininkai kasmet papildo savo aruodus ekologiškomis, savomis rankomis išaugintomis daržovėmis,  vaisiais ir uogomis.

 

Alytaus susivienijimo ,,Sodai” pirmininkas A. Špakauskas