Naujienos

Sodininkų bendrijos “Varsa” narių žiniai

Š.m. balandžio mėn. 22 d.(šeštadienį) 11 val. Z. Gramacko 142 sklype šaukiamas

SB “Varsa”narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

  1. Valdybos pirmininkės ataskaita už 2016 m.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2016 m.
  3. Pasisakymai.
  4. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Revizoriaus rinkimai.
  6. Naujų narių priėmimas į bendriją.
  7. Bendrijos narių prašymų svarstymas.
  8. Pajamų-išlaidų sąmatos 2017 metams tvirtinimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas bendrijos valdybos pirmininkui.

     Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, pagal LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16str. 10p. susirinkimas laikomas neįvykusiu. Sekantis pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas vyks gegužės mėn. 06 d. 11val. toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę. Apie šaukiamą narių susirinkimą paskelbta vietos laikraštyje “Alytaus naujienos” ir respublikiniame dienraštyje “Vakaro žinios”.

                             Susirinkimą šaukia SB ,,Varsa”  valdyba


Website2016-04-12

Sodininkų bendrija „Varsa“ jau ir internete! Sukurta mūsų interneto svetainė – http://www.alytaussodai.lt/varsa.

Comments are closed